✅ ۲۱ درصد بارش‌های کشور کاهش یافته است، این عدد یعنی میزان بارش‌های ۲۴۰ میلی‌متر در سال به ۲۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است. نوشته کاهش ۲۱ درصد بارش‌ها در کشور اولین بار در پایگاه خبری- تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران/ پایگاهی برای مردم ایران. پدیدار شد.


۲۱ درصد بارش‌های کشور کاهش یافته است، این عدد یعنی میزان بارش‌های ۲۴۰ میلی‌متر در سال به ۲۰۰ میلی‌متر کاهش یافته است.

کاهش ۲۱ درصد بارش‌ها در کشور

نوشته کاهش ۲۱ درصد بارش‌ها در کشور اولین بار در پایگاه خبری- تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران/ پایگاهی برای مردم ایران. پدیدار شد.