درخشش تکواندو کارای دختر اهری نونهالان(زینب خانی) نوجوانان(الهه حدیثی) در مسابقات لیگ باشگاه های کشور
درخشش تکواندو کارای دختر اهری نونهالان(زینب خانی) نوجوانان(الهه حدیثی) در مسابقات لیگ باشگاه های کشور
درخشش تکواندو کارای دختر اهری نونهالان(زینب خانی) نوجوانان(الهه حدیثی) در مسابقات لیگ باشگاه های کشور که عضو تیم هیات تکواندو آذربایجانشرقی هستند

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران درخشش تکواندو کارای دختر اهری نونهالان(زینب خانی) نوجوانان(الهه حدیثی) در مسابقات لیگ باشگاه های کشور که عضو تیم هیات تکواندو آذربایجانشرقی هستند در هفته اول و دوم با برد های قاطعشان خوش درخشیدند.
آکادمی تخصصی تکواندو والا