خیر گمنام اهری آسمانی شد
خیر گمنام اهری آسمانی شد
مرحوم مهندس علیرضا نیک کار از خیران جوان و نیک اندیش اهری مقیم تهران که در زلزله ارسباران مدرسه ای در روستای کقالق ساخته و کمک هزینه ای به بیماران کرونایی در بیمارستان اهر اهدا کرده بودند

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران ، مرحوم مهندس علیرضا نیک کار فرزند شایسته اهری و خیر و نیک اندیش منطقه ارسباران حامی ایتام و از کار آفرینان توانمند و از مهندسان توانا در امور فنی عمرانی بودند و در افتتاح مدرسه ای که خودشان باعث ایجاد این ساختمان بودند حضور نیافتند تا نامشان در گمنامی جاودانه باشد و در ایام کرونا کمک هزینه ای به بیمارستان شهرستان اهر جهت حمایت از بیماران کرونایی اهدا کرده بودند

تسلیت به خانواده محترم نیک کار -مدیر مسئول پایگاه خبری امین ارسباران(کاشانی)