پیکر شهید “جلال اعتماد” در قروه تشییع شد
پیکر شهید “جلال اعتماد” در قروه تشییع شد

پیکر شهید ستوان دوم “جلال اعتماد” مأمور مرزبانی در بانه روز یکشنبه با حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان قروه تشییع شد.


پیکر شهید ستوان دوم “جلال اعتماد” مأمور مرزبانی در بانه روز یکشنبه با حضور پرشور مردم انقلابی شهرستان قروه تشییع شد.