به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛ دور نخست جدول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز اسلوونی با یک پیروزی و یک شکست برای نمایندگان…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛

دور نخست جدول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز اسلوونی با یک پیروزی و یک شکست برای نمایندگان…