به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : فارس: محسن رضایی با اشاره به فعالیت مجمع اسلامی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد که…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

فارس: محسن رضایی با اشاره به فعالیت مجمع اسلامی نیروهای انقلاب اسلامی تاکید کرد که…