به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : فارس: سرپرست وزارت امور خارجه امروز در مراسم وداع و بدرقه وزیر شهید گفت: خون پاک امیر…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

فارس: سرپرست وزارت امور خارجه امروز در مراسم وداع و بدرقه وزیر شهید گفت: خون پاک امیر…