اعضای ستاد انتخاباتی پزشکیان مشخص شدند – خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران – پایگاه خبری و تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران
اعضای ستاد انتخاباتی پزشکیان مشخص شدند – خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران – پایگاه خبری و تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، با صدور احکامی اعضای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان یکی از ۶ داوطلب…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، با صدور احکامی اعضای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان یکی از ۶ داوطلب…