به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، علی بابایی صبح سه شنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمان، با…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، علی بابایی صبح سه شنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمان، با…