به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : زارع دبیر ستاد مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری در نشست خبری مهمانی غدیر گفت: سال گذشته تماس های…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

زارع دبیر ستاد مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری در نشست خبری مهمانی غدیر گفت: سال گذشته تماس های…