به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : باشگاه خبرنگاران: سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده اسپانسر باشگاه…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

باشگاه خبرنگاران: سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده اسپانسر باشگاه…