✅ متهم که به دست ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی به اتهام فرار از دست پلیس و شرب خمر متوقف و سپس بازداشت شد ادعا می‌کند دستگاه تست الکل پلیس خطا داشته است. نوشته محاکمه پسری که برای چهارمین بار به اتهام رانندگی در مستی دستگیر شد/ متهم: بارها گفته‌ام تست الکل خطا داشته اولین […]


متهم که به دست ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی به اتهام فرار از دست پلیس و شرب خمر متوقف و سپس بازداشت شد ادعا می‌کند دستگاه تست الکل پلیس خطا داشته است.

محاکمه پسری که برای چهارمین بار به اتهام رانندگی در مستی دستگیر شد/ متهم: بارها گفته‌ام تست الکل خطا داشته

نوشته محاکمه پسری که برای چهارمین بار به اتهام رانندگی در مستی دستگیر شد/ متهم: بارها گفته‌ام تست الکل خطا داشته اولین بار در پایگاه خبری- تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران/ پایگاهی برای مردم ایران. پدیدار شد.