به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، ولی جهانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از فعالین حوزه صنایع دستی…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، ولی جهانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از فعالین حوزه صنایع دستی…