به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر…