به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : فارس: شهردار تهران ضمن حمایت از طرح نور پلیس گفت: طرح‌های پلیس باید مورد حمایت قرار…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

فارس: شهردار تهران ضمن حمایت از طرح نور پلیس گفت: طرح‌های پلیس باید مورد حمایت قرار…