به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، شاهپور رجایی رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب اظهار کرد: سد…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، شاهپور رجایی رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب اظهار کرد: سد…