معاون استانداری تهران: کاهش سهمیه برخی نانوایی‌ها به خاطر فروش تعداد نان بیشتر - پایگاه خبری امین ارسباران | پایگاه خبری امین ارسباران
معاون استانداری تهران: کاهش سهمیه برخی نانوایی‌ها به خاطر فروش تعداد نان بیشتر

معاون استانداری تهران: کاهش سهمیه برخی نانوایی‌ها به خاطر فروش تعداد نان بیشتر از میانگین منطقه‌شان نبوده است و قطعا به دلیل تخلفات دیگری است

مجوز رسانه