قالیباف: مجلس اصرار دارد تا در اسرع وقت لایحۀ حجاب نهایی شود - پایگاه خبری امین ارسباران | پایگاه خبری امین ارسباران
قالیباف: مجلس اصرار دارد تا در اسرع وقت لایحۀ حجاب نهایی شود

قالیباف: مجلس اصرار دارد تا در اسرع وقت لایحۀ حجاب نهایی شود

مجوز رسانه