تبریز- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری ۲ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی شهر اهر در تهران خبر داد. تبریز- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری ۲ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی شهر اهر در تهران خبر داد.
تبریز- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری ۲ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی شهر اهر در تهران خبر داد.
تبریز- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری ۲ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی شهر اهر در تهران خبر داد.