به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران به نقل از منبع اطلاع رسانی ایرنا – فرماندار شهرستان اهر بر ضرورت افزایش ظرفیت بخش کودکان بیمارستان باقرالعلوم شهرستان تاکید کرد و گفت: به علت آمار بالای مراجعه کنندگان، این بخش جوابگوی نیازهای شهرستان نیست. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران به نقل از […]
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران به نقل از منبع اطلاع رسانی ایرنا – فرماندار شهرستان اهر بر ضرورت افزایش ظرفیت بخش کودکان بیمارستان باقرالعلوم شهرستان تاکید کرد و گفت: به علت آمار بالای مراجعه کنندگان، این بخش جوابگوی نیازهای شهرستان نیست.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران به نقل از منبع اطلاع رسانی ایرنا – فرماندار شهرستان اهر بر ضرورت افزایش ظرفیت بخش کودکان بیمارستان باقرالعلوم شهرستان تاکید کرد و گفت: به علت آمار بالای مراجعه کنندگان، این بخش جوابگوی نیازهای شهرستان نیست.