مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت
مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت

✅ در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛ مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی […]


در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛ مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی […]

در جریان بررسی بودجه صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد بازگشت به اصل جز یک بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.

در جز ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه دولت آمده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (۲۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از هفتاد میلیون (۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جز مذکور نیز حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲ هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جز به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی این موضوع، گفت: اگر پیشنهاد بازگشت به اصل جز یک بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه رأی بیاورد، حداقل حقوق از هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۷ میلیون تومان کاهش می‌یابد و یعنی به ضرر فقیرترین قشر جامعه عمل می‌کنیم. ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.

مخالفت مجلس با کاهش حداقل حقوق کارکنان دولت