گزارش تصویری امام جمعه شهرستان اهر از وضعیت تزریق واکسن با طرح خانه به خانه - پایگاه خبری امین ارسباران | پایگاه خبری امین ارسباران
گزارش تصویری امام جمعه شهرستان اهر از وضعیت تزریق واکسن با طرح خانه به خانه

امام جمعه شهرستان اهر از وضعیت شبکه بهداشت اهر با تزریق واکسن کرونا  در طرح خانه به خانه گزارش داد..

 

 

امام جمعه شهرستان اهر از وضعیت شبکه بهداشت اهر با تزریق واکسن کرونا  در طرح خانه به خانه گزارش داد..

مجوز رسانه