✅ عکسی از یاسر شجاعیان بسیجی مدافع امنیت که در نورآباد ممسنی شهید شد. / میزان نوشته تصویری از شهیدِ مدافع امنیت در نورآباد ممسنی اولین بار در پایگاه خبری- تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران/ پایگاهی برای مردم ایران. پدیدار شد.


عکسی از یاسر شجاعیان بسیجی مدافع امنیت که در نورآباد ممسنی شهید شد. / میزان

تصویری از شهیدِ مدافع امنیت در نورآباد ممسنی

نوشته تصویری از شهیدِ مدافع امنیت در نورآباد ممسنی اولین بار در پایگاه خبری- تحلیلی خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران/ پایگاهی برای مردم ایران. پدیدار شد.