به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛ گلزنی یامال ۱۶ ساله در دیدار با فرانسه او را در کانون توجه‌ها قرار داده و باعث شده است…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛

گلزنی یامال ۱۶ ساله در دیدار با فرانسه او را در کانون توجه‌ها قرار داده و باعث شده است…