به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره…