به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، لایحه الحاق ماده ۸ مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره…