به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : رییس جمهور منتخب تاکید کرد:ارمنستان در میان همسایگان ایران جایگاه مهمی دارد و روابط…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

رییس جمهور منتخب تاکید کرد:ارمنستان در میان همسایگان ایران جایگاه مهمی دارد و روابط…