به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : نادین ابراهیم و مایکل ریوس در یادداشتی در سی ان ان نوشتند: در حالی که تنش ها در فضای…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

نادین ابراهیم و مایکل ریوس در یادداشتی در سی ان ان نوشتند: در حالی که تنش ها در فضای…