مرور تصویری دیدار خداحافظی ۸ دولت پیشین با رهبر انقلاب / چه کسانی در قاب وداع بودند؟
مرور تصویری دیدار خداحافظی ۸ دولت پیشین با رهبر انقلاب / چه کسانی در قاب وداع بودند؟

✅ تصاویری از دیدار اعضای دولت های پیشین و اعضای کابینه ها با حضرت آیت الله خامنه ای را مشاهده می کنید.
تصاویری از دیدار اعضای دولت های پیشین و اعضای کابینه ها با حضرت آیت الله خامنه ای را مشاهده می کنید.