به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : پایگاه خبری امین ارسباران، گروه سیاست – نفیسه عبدالهی: دولت سیزدهم در راستای سیاست خارجی جامع، متوازن و…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

پایگاه خبری امین ارسباران، گروه سیاست – نفیسه عبدالهی: دولت سیزدهم در راستای سیاست خارجی جامع، متوازن و…