به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :  فروش فوق العاده خودرو کوییک با موعد تحویل ۹۰ روزه ازامروز سه شنبه از سوی شرکت سایپا…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

 فروش فوق العاده خودرو کوییک با موعد تحویل ۹۰ روزه ازامروز سه شنبه از سوی شرکت سایپا…