به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛ رییس فدراسیون جانبازان و توانیابان گفت: حسین رضازاده قهرمان دنیا در رشته وزنه برداری است…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از ایسنا؛

رییس فدراسیون جانبازان و توانیابان گفت: حسین رضازاده قهرمان دنیا در رشته وزنه برداری است…