به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب : پزشکیان، رئیس جمهور منتخب شب چهارم ماه محرم به مجلس شیخ حسین انصاریان و دیدار ایشان…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از انتخاب :

پزشکیان، رئیس جمهور منتخب شب چهارم ماه محرم به مجلس شیخ حسین انصاریان و دیدار ایشان…