✅ پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران: انسداد مرزهای ایران در جنگ‌هایی که آن سوی مرز ظاهراً در حال رخ دادن است، برای ما تبعات و پیامدهای زیادی خواهد داشت.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران، روزنامه اطلاعات نوشت: قطع رابطه تاریخی و انسداد مرزهای ایران با نخجوان و ایروان بسیار ناروا و دارای […]


پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران: انسداد مرزهای ایران در جنگ‌هایی که آن سوی مرز ظاهراً در حال رخ دادن است، برای ما تبعات و پیامدهای زیادی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران، روزنامه اطلاعات نوشت: قطع رابطه تاریخی و انسداد مرزهای ایران با نخجوان و ایروان بسیار ناروا و دارای زیان‌های دراز مدت خواهد بود. باید این مسیرها بازگشایی و امنیت آنها تضمین شود.
اما به زودی ممکن است در محیط قدرتمند فرهنگ ایرانی ـ از هرات تا مزارشریف و پنجشیر ـ دوستان و متحدان طبیعی ما نتوانند داد و ستد و تعامل داشته باشند. حتی ممکن است به لحاظ فرهنگی در مضایق عظیم قرار گیرند. این امر در مورد هزاره‌ها که وضعشان در دایره مشروعیت ایدئولوژیک هنوز نامشخص است حساسیت بیشتری دارد.
منافع اقتصادی ما و تجّار ما در تمامی عرصه‌ها دستخوش نابسامانی شده است. این مسائل را نمی‌توان با اجلاس و شعار و یادداشت حل‌وفصل کرد یا نادیده گرفت. سخن رئیس اتاق بازرگانی خطاب به بازرگانان و صاحبان کالا در افغانستان زنگ خطر واقعی را به صدا درآورد: دنبال جایگزین باشند.
اگر در اقتصاد زیان‌های مقطعی قابل تحمل است، در سیاست و امنیت و فرهنگ نمی‌توان چنین اندیشید.