به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، علی بیگ‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه کمیته بهره‌وری استان و اهمیت آن،…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، علی بیگ‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه کمیته بهره‌وری استان و اهمیت آن،…