به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، بر اساس نامه ۱۰ تیر ماه مجلس شورای اسلامی، موارد از قلم افتاده جداول…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش پایگاه خبری امین ارسباران، بر اساس نامه ۱۰ تیر ماه مجلس شورای اسلامی، موارد از قلم افتاده جداول…