به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر : به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، مراسم باشکوه و معنوی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی شامگاه…

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی امین ارسباران و به نقل از مهر :

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری امین ارسباران، مراسم باشکوه و معنوی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی شامگاه…