پنج شنبه : ۲۵ مهر ۱۳۹۸

خانه» اخبار ویژه » مرکز آمار یک حرف می زند، وضعِ مردم حرفی دیگر
تاریخ انتشار چهارشنبه 27 شهریور 98 - 21:13

مرکز آمار یک حرف می زند، وضعِ مردم حرفی دیگر


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

در ابتدای برنامه بر اساس گزارش اداره آمار مبنی بر اینکه در سال ۹۷ درآمد مردم بیشتر از هزینه هایشان شده گزارشی از نظر مردم تهیه و پخش شد:

قصوری معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار درباره سابقه آمارگیری گفت: این طرح از سال ۱۳۴۲ در مناطق روستایی و از سال ۱۳۴۷در مناطق شهری اجرا شده است که شناسایی الگوی مصرف خانوارها، ارزیابی آثار سیاست های اقتصادی دولت و بررسی توزیع درآمد و عدالت اجتماعی از کاربردهای آن است که داده های آن خانوارهای زیر خط فقر را محاسبه می کند.

جامعه هدف ما خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور هستند که در سال ۹۷ ،  ۳۹۸ شهرستان در مناطق شهری و ۳۹۵ شهرستان در مناطق روستایی پوشش داده شده است. 

او افزود: تعداد نمونه ها ۴۰ هزار بوده گزارش بر مبنای درآمد یکساله خانوار بوده است تا به یک اطلاعات بهینه دست پیدا کنیم.

پرسشنامه آمار گیری درآمد_ هزینه خانوار دارای ۲۰ بخش است که دو بخش آن به خصوصیات اجتماعی و مسکن خانوار است، ۱۲ بخش هزینه است که انواع هزینه ها را دربرمی گیرد. ۴ بخش  به درآمدها و ۲ بخش مربوط به سرمایه گذاری و وام ها و اقساط خانوارهاست. 

پرسشنامه با توجه به اینکه کل سبد خانوار را دربر می گیرد یکسان است. ۲۰ هزار نمونه در مناطق شهری و ۱۸هزار و ۷۰۰نمونه از مناطق روستایی پرسیده شده است.

او افزود: در سال ۹۷ هزینه ماهانه خانوار شهری ۳ میلیون و۲۷۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و درآمد این خانوارها ۳ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است؛ در خانوار روستایی هزینه ها ماهانه یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان و درآمد یک میلیون و ۹۴۲ هزار و ششصد تومان بدست آمده است.

برای بدست آوردن اطلاعات دقیق نمونه ها در کل سال توزیع می شود که از این ۴۰ هزار نمونه ماهانه به سه هزار و ۳۰۰ خانوار در هر سال مراجعه می شود.

هزینه ها به صورت ارقام جاری است و مرکز آمار تورم دهکی را محاسبه می کند که اطلاعات امسال بر اساس دهک متوسط جامعه بوده است. 

صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: این گزارش را به دو صورت می توان تحلیل کرد یکی به صورت علمی که منشا درامد مردم مشخص شود که اگر در حوزه کارمند و کارگر محاسبه شود با توجه به افزیش ۲۰ درصدی حقوق و تورم ۳۰ درصدی هزینه ها ۱۰ درصد بالاتر بوده و قدرت خرید ۱۰ درصد کاهش داشته است. 

در بین مشاغل آزاد و فعالین اقتصادی نیز بر اساس درآمد بخش تولید پیش بینی منفی رشد درامدی نسبت به هزینه ها را نشان می دهد. در بین فعالین اقتصادی نیز با توجه به اینکه سودی نداشته اند هزینه هابیشتر از درآمد بوده است. 

فقر احساسی نیز بین مردم نشان می دهد بیشتر مردم از زندگی راضی نیستند.

او افزود: انتخاب جامعه آماری و حجم آماری بسیار مهم است. حجم نمونه با توجه به تغییرات سریعی که در قیمت کالاها وجود دارد متعادل نیست.

 او افزود: در کشورهای خارجی برابری اقتصادی در بین مناطق مختلف بالاست و شکاف طبقاتی کم است اما در تهران با توجه به شکاف طبقاتی بالا حجم نمونه باید افزایش یابد و از مناطق کم برخوردار بیشتر اطلاعات گرفته شود.


Source link

به اشتراک بگذارید...

نظر خود را بگذارید