شنبه : ۲ شهریور ۱۳۹۸

خانه» فرهنگی و هنری » قسمت یازدهم سال‌های دور از خانه؛ نه به ویلوچی‌ها!
تاریخ انتشار یکشنبه 23 تیر 98 - 17:39

قسمت یازدهم سال‌های دور از خانه؛ نه به ویلوچی‌ها!هنوز هم در ظاهر کامنت‌های اینستاگرام رسمی سال‌های دور از خانه، تعداد کسانی که از سریال رضایت دارند بیشتر از ناراضی‌ها است. کسانی که ناراضی هستند هم بیشتر به حضور طولانی ویلوچی‌ها و سر و صدا هایشان اعتراض دارند.


Source link

به اشتراک بگذارید...

نظر خود را بگذارید