شنبه : ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

خانه» اخبار اجتماعی» مصاحبه اختصاصی » ولنگاری فرهنگی ” جایگاهی در فرهنگ اسلامی و انقلابی ندارد.
تاریخ انتشار دوشنبه 14 تیر 95 - 15:06

ولنگاری فرهنگی ” جایگاهی در فرهنگ اسلامی و انقلابی ندارد.

به گزارش امین ارسباران علیرضا کریم پور/ سال‌هاست موضوع فرهنگ در رأس تذکرات مقام معظم رهبری قرار داشته و اشاره ایشان به بحث ولنگاری و بی‌اهتمامی فرهنگی، زیر سوال بردن تفکرناصحیح آن دسته از دست‌اندرکاران امور است که در گذشته و حال، بی‌قیدی و سهل‌انگاری در فعالیت های فرهنگی، رویه منتخب آنها بوده است.

تفکر طرز تلقی و نگاه فرد به عالم و آدم برای فرد، یک سری نیازها را مطابق آن نگاه ایجاد میکند، که آن نیازها و اولویتها سبب نوعی زندگی میشود.

 

کریم پور
در نوع نگاه به مقوله های فرهنگی نیز مبنای تفکراز اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برخی ها خواسته و یا ناخواسته تفکرشان بیشتربا تفکر غربی قرابت دارد تا تفکر اسلامی !
بنابراین, این تفکر ما است که نیازهای ما را شکل میدهد و پاسخ به این نیازها نیز شیوهای از زندگی کردن را رقم میزند. تمامی اعمال و افعال ما مبنای فکری – فرهنگی دارد . البته ممکن هست که عدهای نسبت به مبنای تفکر خود آگاهی نداشته باشند اما عدم آگاهی به معنای نداشتن مبنا در ساحت تفکری نیست، بلکه «غفلت» از آن مبنا میباشد.
در این میان عده ای مفهومی به نام توسعه فرهنگی را مطرح می کنند و تلاش می کنند در ذیل این مفهوم به نوعی ولنگاری های فرهنگی را توجیه کنند . تاکید دارند که باید مرزهای کاذب حذف شود و در فعالیت های فرهنگی منافع و رویکرهای استانی و یا فرامنطقه ای مد نظر واقع بشود!
از آنجا که شاکله فرهنگ ملی ما را دین مبین اسلام تشکیل می دهد ، لازمه توسعه فرهنگی ، افزایش امکان عبودیت ذات اقدس باریتعالی است . در برنامه ریزی های توسعه فرهنگی باید تلاش کنیم عبودیت فردی و اجتماعی تسهیل و گسترش یابد و این شیوه است که ما را به سعادت دنیوی و اخروی می رساند. بنابراین تلاش برنامه ریزان توسعه فرهنگی باید در راستای گسترش و رشد فرهنگ اسلامی باشد. امروزه فرهنگ غرب با قدرت مفهوم سازی بالا، با تمام توان به فرهنگ‌های بومی جهان تهاجم نموده در صدد حل آنان در خود است.
در مقابل این تهاجم چاره‌ای جز افزایش قدرت فرهنگی نیست. افزایش قدرت فرهنگی در افزایش قدرت مفهوم سازی و بالا بردن تولیدات فرهنگی متناسب با فرهنگ بنیادی اسلامی است.
قدرت فرهنگی با رقص مختلط در انظار عمومی حاصل نمی شود ، قدرت فرهنگی با ولنگاری فرهنگی و یا انفعال فرهنگی بدست نمی آید. توسعه فرهنگی حاصل کوتاه آمدن از اصول ومبانی ارزش های اسلامی نیست.
حالا اگر افرادی پیدا بشوند و رقص مختلط زن و مرد در انظار عمومی را یکی از مصادیق توسعه فرهنگی بدانند و حساسیت نسبت به این موضوع را مرزبندی کاذب اطلاق کنند ، تکلیفشان با نظام و انقلاب اسلامی مشخص است و نیازی به توضیح ندارد.
کسانی که از بصیرت لازم برای تشخیص کار فرهنگی حق و کار فرهنگی باطل برخوردار نیستند، در واقع نامحرم به مقوله فرهنگ اسلامی هستند و شایستگی ورود در حوزه فرهنگ اسلامی را ندارند.
بنابراین در توسعه فرهنگی باید رشد و تعالی معنوی جامعه اساس حرکت ما باشد و غفلت از مولفه های اصلی و بنیادین انقلاب اسلامی ، خدای ناکرده ما را به سمت فرهنگ غربی سوق خواهد داد.
مطلب آخر اینکه به اثرهای هنری ارزشی نباید نگاه مصرف گرایانه داشت .یعنی در جشنواره های هنری ، برای پوشش ولنگاری های فرهنگی، چند اثر دفاع مقدس و ارزشی را ذیل آن بیاورند تا زبان انتقاد نیروهای ارزشی و حزب اللهی بسته شود که مطمئنا این نوع نگاه به مقوله دفاع مقدس نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه یکی از رویکردهای جبهه نفاق جدید در مقابله با فرهنگ اصیل اسلامی است.

به اشتراک بگذارید...

نظر خود را بگذارید